Chính sách giao hàng

1.Chính sách giao nhận và vận chuyển:
   a.Phương thức giao hàng:
   -
Đối với Khách hàng trong nội thành T.P Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
    C
ông ty sẽ hỗ trợ giao hàng trong nội thành( Tùy thuộc vào số lượng hàng Khách hàng đặt và thời gian đặt hàng) 
    Vui lòng liên hệ: 0243.999.22.66
   - Đối với Khách hàng Khách hàng ngoài địa phận T.p Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.  
    C
ông ty sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí ra chành xe trong KV nội thành ( Chành xe di chuyển về Tỉnh Khách hàng đặt hàng)
     
   b.Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào vị trí nhận hàng và vị trí kho lưu trữ hàng hóa của Công ty.
   c.Trường hợp phát sinh chậm tr
 trong việc giao hàng, công ty sẽ liên hệ kịp thời cho khách hàng và đưa ra phương thức giải quyết hài lòng nhất cho khách hàng.

2.Chính sách bảo hành:
   
Tùy theo từng loại sản phẩm sẽ có hình thức bảo hành riêng biệt. Để biết rõ vui lòng liên hệ Công ty!

3.Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền:
   a.
Tùy từng trường hợp công ty có phương thức đổi trả hàng và hoàn tiền hợp lý.
   b.Thời gian: Sau khi công ty xác nhận và xem xét vấn đề.
   c.Phương thức: